Negatīva Parādvēsture Iespaido Kredītiespējas Gadiem Ilgi

Liela daļa iedzīvotāju kaut reizi ir nonākuši parādnieku sarakstā vai vismaz tuvu tam, saņemot draudus no pakalpojumu sniedzējiem par kredītu piedziņu. Dažreiz šādas situācijas rodas apzināti, savlaicīgi nenorēķinoties par pakalpojumiem vai neapmaksājot kredītus, taču citreiz tas ir nejauši nenomaksāta vai aizmirsta rēķina rezultāts, kas būtiski iedragā mūsu iespējas aizņemties naudu vai noformēt līzingu, jo aizdevēju acīs parādāmies, kā neuzticami klienti, ar kuriem nav ieteicams sadarboties.

Protams, aizdevēji ir dažādi, un arvien vairāk ir to, kas katru gadījumu izvērtē atsevišķi, tādējādi kredīti ar sliktu kredītvēsturi nav viegli pieejami, bet tie ir iespējami, ja vien spējat pierādīt, ka esat labojies, ka Jūsu finanšu situācija ir nostabilizējusies un Jums ir pietiekami ienākumi, lai pildītu plānotās kredītsaistības.

Finanšu Situācija Laba, Bet Kredītvēsture Joprojām Negatīva

Ļoti bieža ir situācija, kad cilvēks ar ļoti labiem ienākumiem, nokārtotām parādsaistībām un stabilu finanšu situāciju joprojām nevar saņemt aizdevumu. Kā iemesls ir kredītvēstures saglabāšana parādnieku reģistrā arī ilgus gadus pēc saistību nokārtošanas. Pat pēc tam, kad kavētos maksājumus esat atdevis un šķietami izkļuvis no „melnā saraksta”, dati par Jūsu agrākajām kļūdām, neizpildītajām saistībām un nenokārtotajiem maksājumiem saglabājas vēl vismaz trīs gadus pēc tam, dažreiz pat ilgāk, tādējādi būtiski ierobežojot mūsu iespējas aizņemties.

Tādējādi pat cilvēkiem ar ļoti pozitīvu finanšu stabilitāti daudzi kredītdevēji atsaka, baidoties, ka varat būt negodprātīgs klients, kas izvairīsies no maksājumiem un ignorēs līguma nosacījumus. Taču, izvēloties šo, it kā drošo ceļu, aizdevēji zaudē daudzus labus klientus, kuri būtu gatavi gan īstermiņa, gan ilgtermiņa saistībām. Lai gan parādvēsture reiz tikusi sabojāta, ja galu galā klients ir nokārtojis visas agrākās saistības, ir vērts izsvērt, vai parādi savulaik radušies neapdomības vai tīšas darbības rezultātā. Gudrākie aizdevēji to apzinās, tādēļ katru gadījumu izvērtē individuāli, un izskata arī tos pieteikumus, ko iesnieguši patērētāji ar sabojātu kredītvēsturi. Ja klients var pierādīt, ka spēs atdot kredītu tam noteiktajā laikā un apjomā, un iepriekš neatdotie parādi ir bijuši maznozīmīgi, kredīts tiek piešķirts.

Parādnieku Reģistrs – Vai Tajā Nonāk Tikai Parādnieki?

„Melnais saraksts” jeb parādnieku reģistrs ir pirmā asociācija, kas rodas daudziem, izdzirdot jēdzienu „kredītvēsture”, jo tik tiešām dati no šiem reģistriem ir primārā informācija, kas ļauj izvērtēt, kā pret saistību izpildi ir attiecies katrs no aizņēmējiem. Tiesa gan, šajā sarakstā nenonāk tikai negatīvie piemēri, parādnieku reģistrā nonāk katrs, kurš kaut reizi ir aizņēmies naudu kādā no kredītdevējiestādēm vai noformējis preces iegādi līzingā. Taču no tā, kā pildām savas kredītsaistības, ir atkarīgs, kādi ieraksti par mums tiks veikti šajā reģistrā. Ieraksti par mums var būt gan pozitīvi, gan negatīvi, norādot, vai esam izpildījuši saistības, vai esam tās izpildījuši ar nokavēšanos vai neesam pildījuši vispār. Saistību neizpildes vai kredītpiedziņas gadījumā tiek arī konkretizēts, kāda veida saistības neesam izpildījuši, piemēram, neapmaksāts mobilo sakaru pakalpojumu rēķins. Šie komentāri palīdz aizdevējam vēlāk izvērtēt, vai negatīvais ieraksts ir bijusi ļaunprātīga rīcība vai nejauši aizmirsts maksājums.

Tāpat šis saraksts ar parādniekiem var ne tikai liegt, bet arī paplašināt kredītiespējas. Ja esam ilglaicīgi pierādījuši sevi kā godprātīgus saistību izpildītājus, kas visus maksājumus veic savlaicīgi un noteiktajā apjomā, tas kredītdevējos rada papildus uzticību un tas var pozitīvi ietekmēt mūsu kredītlimitu.

Parādnieks Šodien, Ienesīgs Klients Rīt

Mūsdienu pasaule ir ļoti dinamiska, cilvēki, kas saskaras ar kredītgrūtībām šodien, pēc īsa laika var būt jau veiksmīgi, pelnoši klienti, kuriem neliels aizdevums ir ceļš uz vēl progresīvāku izaugsmi, tādējādi pareizais atbalsts pareizajā brīdī var būt ļoti būtisks arī tiem, kas agrāk sevi parādījuši no sliktās puses. Tieši tādēļ ir svarīgi katru gadījumu izvērtēt individuāli, turklāt tas attiecas ne tikai uz aizdevēju, bet arī aizņēmēju, jo, ja jau iepriekš esam saskārušies ar grūtībām atdot parādus, ir ļoti kritiski un sīkumaini jāizvērtē gan vajadzības, gan iespējas.